Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy  na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się w Klubie Tanecznym „Flamenco” w Siemianowicach Śląskich ul. 1 maja 11, godz. 15.00

Data: 
30/10/2012