Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni

Ulica: 
Zwycięstwa 2
Telefon: 
32 228 27 48
Fax: 
32 355 05 41
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
stowarzyszenie
Skład Zarządu: 

Krzysztof Łyczykowski - Prezes Zarządu,  Aleksandra Łyczykowska - Sekretarz,  Marcin Kamiński - Skarbnik

Cel i zadania statutowe: 

Celem stowarzyszenia jest: 1. Propagowanie wiedzy o historii broni, kolekcjonowanie broni, propagowanie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań we współczesnej broni oraz dążenie do legalizacji egzemplarzy o charakterze historycznym. 2. Organizowanie zawodów w określonych grupach broni kolekcjonerskiej. 3. Organizowanie pokazów plenerowych. 4. Organizowanie wystawy broni kolekcjonerskiej.

Godziny urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00-15.00

Liczba członków: 

48

Mapa