Studio Tańca „SWAY”

Ulica: 
Plac Wolności 1/5
Telefon: 
501 433 533
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
stowarzyszenie
Skład Zarządu: 

Prezes Zarządu - Adam Łukasik,  Paweł Labryga - Wiceprzes,  Sara Przywara - Sekretarz, Joanna Łukasik

Cel i zadania statutowe: 

1. Podnoszenie poziomu kultury życia poprzez upowszechnianie tańc asportowego i innych form tanecznych. 2. Popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju ruchu tanecznego jako jednej z dziedzin sportu, sztuki i rekreacji. 3. Rozwijanie sprawności fizycznej, uzdolnień twórczych, aktywności sportowej, kulturalnej i artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Godziny urzędowania: 

Poniedziałki i czwartki od 18.00 do 20.00

Liczba członków: 

15

Mapa