Dzień Organizacji Pozarządowych za nami

„Stowarzyszenia wypełniają w mieście niszę, której nie są w stanie wypełnić ani samorząd, ani instytucje, dlatego tak ważny jest dla nas rozwój tych organizacji” – powiedział zastępca prezydenta Henryk Ptasznik na wczorajszym Dniu Organizacji Pozarządowych, jaki odbył się w Parku Tradycji.

Po raz pierwszy w Siemianowicach Śląskich w życiu działających na ich terenie stowarzyszeń miało miejsce tej rangi wydarzenie. Wczorajszy Dzień Organizacji Pozarządowych stanowił nie tylko podsumowanie działalności i współpracy z miastem owych organizacji, ale był także forum, na którym poruszono istotne kwestie z zakresu ich funkcjonowania.

W trakcie konferencji wykład „Zaangażowanie społeczne a społeczeństwo obywatelskie” wygłosił prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides Grzegorz Wójkowski, „Standardy funkcjonowania organizacji pozarządowych” omówił Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji pozarządowych Most, a o ekonomii społecznej mówił Robert Pisarski z Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wykłady przeplatane były występami zespołów działających przy siemianowickich organizacjach. Zaprezentowały się więc na scenie Parku Tradycji Kangurek wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, wystąpili, rozśpiewując całą salę, harcerze z siemianowickiego hufca, członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Osób Niepełnosprawnych i Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek. Ukoronowaniem zaś owych artystycznych popisów był koncert tak lubianego przez siemianowiczan zespołu SZPAS.

Wydarzenie stało się okazją do podziękowań wszystkim organizacjom pozarządowym za ich zaangażowanie w poszerzaniu oferty dla mieszkańców. Wyróżniono kilka z nich za szczególne wspomaganie integracji środowiska lokalnego, krzewienie kultury śląskiej, realizację projektów, na które skutecznie pozyskują środki zewnętrzne. I tak owe szczególne podziękowania od prezydenta Jacka Guzego otrzymały: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Kangurek oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom”, Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych, Siemianowickie Koła Związku Górnośląskiego oraz siemianowicki oddział WOPR. Adresatką specjalnych podziękowań była także pełnomocnik prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Grzywocz – Owoc, która odbierając je podkreśliła, iż jest to wyróżnienie także dla wszystkich stowarzyszeń za ich pracę na rzecz mieszkańców naszego grodu.

„Cieszę się, że ostatnie lata były czasem, kiedy udało nam się lepiej wzajemnie poznać, czego skutkiem jest coraz więcej wspólnie organizowanych przez stowarzyszenia inicjatyw, że wreszcie coraz więcej notujemy działań, aby pomóc siemianowiczanom, poprawić jakość ich życia. Przed nami kolejne cele – przede wszystkim rozwinięcie wolontariatu, aktywizacja do działania młodych ludzi oraz rozwinięcie wspólnych zabiegów o pozyskiwanie środków pozamiejskich” – stwierdziła Marta Grzywocz – Owoc.

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/dzien-organizacji-pozarzadowych.1...

 

Data: 
13/01/2014