Związek Harcerstwa Polskiego – Harcerski Instruktorski Krąg Seniora w Siemianowicach Śląskich

Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
struktury ZHP Hufiec Siemianowice Śląskie
Skład Zarządu: 

Komendant Kręgu dh. hm. Marian Cichoń

Zastępowi:

I-szy zastęp im. Zawiszy Czarnego dh-na hm. Róża Dykta

II-gi zastęp im. Tadeusza Kościuszki dh-na hm. Barbara Filus

III-ci zastęp im. Orła Białego dh-na hm. Spałek Karol

V-ty zastęp im. Andrzeja Małkowskiego dh-phm. Zofia Strzybny

Ponadto do Rady Kręgu wchodzi skarbnik dh-na pwd. Gabriela Wandzik.

Strona internetowa: 
www.seniorzyzhpsiemianowice.pl

Mapa