Konsultacje Programu 2015

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miastaSiemianowice Śląskie na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie." Konsultacje odbędą się w terminie od20.10.2014 do 27.10.2014. Prosimy o wnoszenie uwag w postaci wniosków.Spotkanie konsultacyjne odbędzie się  23 października 2014 r.  o godz. 15.00w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 (Sala Sesyjna).

Data: 
23/10/2014
Pliki: