Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic

Ulica: 
ul. Powstańców 17, 41-100 Siemianowice Śląskie, adres korespondencyjny: ul. Świerczewskiego 24 skr. poczt. 34 41-100 Siemianowice
Telefon: 
500494749
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
stowarzyszenie KRS
Przedstawiciel władz: 
Marcin Janota - Prezes
Skład Zarządu: 

Marcin Janota - Prezes Zarządu, 

Tomasz Nowara - Członek Zarządu,

Beata Gałecka- Członek Zarządu,

Robert Myrta- Członek Zarządu

Liczba członków: 

48

Mapa