Informacja w sprawie konkursu Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Informujemy, że ogłoszony konkurs na dokument czy opracowanie związane z Siemianowickimi Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi, nie jest zamknięty z ostatnim dniem sierpnia jak planowano. Dla zebrania reprezentatywnej liczby (względem 20 ogrodów) prac, Kolegium Prezesów ROD na wrześniowym posiedzeniu ustali  czy ostateczny termin zgłaszania to będzie koniec marca czy kwietnia. Ogłoszenie wyników - czerwiec Dni Siemianowic.

 

Przypominamy, że celem konkursu jest pozyskanie jak najbogatszego materiału faktograficznego/literackiego opisującego historię Siemianowickich ogrodów od ich założenia do dnia dzisiejszego i znaczących wydarzeń, które są z nimi związane. Forma literacka dowolna w maszynopisie (1 egzemplarz) lub w wersji elektronicznej.

Materiały (opracowania/opowiadania/dokument) zgłaszane na konkurs można przesłać pocztą lub złożyć osobiście  w  siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Siemianowicach Śl.

Składając pracę w Zarządzie Rodzinnych Ogrodów Działkowych należy jednocześnie zgłosić ten fakt organizatorom pod tel.514122661.

oprac. Janusz Firla

Grupa: 
Data: 
02/09/2015