Fundacja "GO UP"

Ulica: 
Waloszka 25
Miasto: 
41-106 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Skład Zarządu: 

Krzyszto Wojtera - Prezes Zarządu, Dariusz Załuski - Wiceprezes Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

1. Informowanie o udziale Polski i Polaków w życiu społeczności międzynarodowej i propagowanie celów polskiej polityki zagranicznej, w szczególności jej wkładu w rozwój demokracji, swobód obywatelskich, ochronę wolności oraz praw człowieka; 2. Pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie tradycji narodowej; 3. Oddziaływanie na świadomość społeczną w zakresie rozwoju postaw obywatelskich oraz społeczności lokalnych; 4. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 5. Pomoc Polonii i Polakom za granicą; 6. Upowszechnianie krajoznawstwa, propagowanie i organizacja turystyki w kraju i za granicą; 7. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 8. Upowszechnianie wiedzy o obronności państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Mapa