"MULTI-EXPERT Fundacja upowszechniania kultury prawnej i technicznej oraz wiedzy o wolnym rynku w Polsce i w Europie

Ulica: 
Ligonia 1
Telefon: 
32 201 01 88
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Skład Zarządu: 

Adrian Sklorz - Prezes Zarządu, Elżbieta Mika - Wiceprezes Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

Fundacja realizuje następujące cele oświatowe i społeczne:1) upowszechnianie w Rzeczpospolitej Polskiej wiedzy i kultury prawnej orazpropagowanie zasad demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, w tym zasadyrówności stron i szerokiego dostępu do profesjonalnej obsługi prawnej;2) upowszechnianie kultury technicznej oraz promowanie zasady niezależności iwysokiej etyki zawodowej osób sporządzających ekspertyzy dla celów gospodarczych,społecznych i sądowych;3) upowszechnianie wiedzy na temat zasad wolnego rynku i uświadamianie korzyściwynikających z ograniczania nadmiernej ingerencji administracyjnej i politycznej wgospodarkę i w życie społeczne;4) upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz uświadamianie celowościwdrażania w Rzeczpospolitej Polskiej rozwiązań prawnych, organizacyjnych,gospodarczych i technicznych, sprawdzonych w krajach o dłuższej tradycji wolnego idemokratycznego państwa;5) przeciwdziałanie korupcji.

Strona internetowa: 
www.expert.org.pl

Mapa