"Architectus Vitrivius" Centum Kreacji Stylu w Architekturze i Urbanistyce

Ulica: 
Adama Mickiewicza 17
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Skład Zarządu: 

Anna Szyndlarewicz - Prezes Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

1). Podejmowanie aktywności mających na celu promowanie stylu w architekturze i urbanistyce rozwiązań trwałych, użytecznych, pięknych przez promowanie idei stosowania w procesach projektowych zasad Witriwiusza, tj. trwałości (firmitas), użyteczności (utilitas) i piękna (venustas); 2). Promocja i organizacja wolontariatu; 3). Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego; 4). Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie osoby fizyczne i prawne pragnące promować cel fundacji w swoim codziennym życiu / bieżącej działalności.

Mapa