Fundacja Strefa Malucha Dzieciom

Ulica: 
Hermana Wróbla 14
Telefon: 
604 752 218
Miasto: 
41-106 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Skład Zarządu: 

Anna Machera-Augustyn - Prezes Fundacji, Mariusz Augustyn - Wiceprezes Fundacji

Cel i zadania statutowe: 

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ POPRZEZ UTWORZENIE I PROWADZENIE PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO DLA DZIECI ZDROWYCH, CHORYCH PRZEWLEKLE I ZE WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU; 2.DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE WSPIERANIA, PROMOCJI I POMOCY W ROZWOJU DZIECIOM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W TYM RÓWNIEŻ CHORYM PRZEWLEKLE I ZE WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU; 3.OBJĘCIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ZALEŻNOŚCI OD ICH INDYWIDUALNYCH POTRZEB SPECJALNYM WSPARCIEM W POSTACI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORAZ LOGOPEDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA; 4.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ DZIECI.

Mapa