Fundacja MODRO

Ulica: 
Komuny Paryskiej 2/2
Telefon: 
512 455 417, 732 248 134
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Skład Zarządu: 

Monika Tuszyńska - Członek Zarządu, Justyna Gorbacz - Członek Zarządu, Michał Bieg - Członek Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

CELAMI FUNDACJI ZGODNIE Z WOLĄ ZAŁOŻYCIELI SĄ: 1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ, KULTURALNEJ, PROJEKTOWEJ ORAZ EDUKACYJNEJ PRZEDE WSZYSTKIM PROMUJĄCEJ DZIAŁANIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ; 2.ZRZESZANIE OSÓB ZAINTERESOWANYCH POWSTAWANIEM, PREZENTOWANIEM I PROMOCJĄ NOWYCH ZJAWISK W DZIEDZINIE SZTUKI, ARCHITEKTURY I SZEROKO POJĘTEJ KULTURY, PRZEDE WSZYSTKIM ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIAMI I Z AKTYWNOŚCIĄ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ; 3.TWORZENIE W KATOWICACH AKTYWNEGO OŚRODKA ARTYSTYCZNO-KULTURALNEGO: A)STANOWIĄCEGO MIEJSCE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ I WYSTAWIENNICZEJ ARTYSTÓW Z KRAJU I ZAGRANICY, B)TWORZĄCEGO PRZESTRZEŃ DLA ANIMACJI KULTURALNEJ, C)PROMUJĄCEGO RÓŻNORODNE PRZEJAWY AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ, ZWŁASZCZA ZWIĄZANEJ Z PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ ORAZ JEJ ZAGOSPODAROWANIEM, D)WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z INNYMI OŚRODKAMI I ŚRODOWISKAMI ARTYSTYCZNYMI I KULTURALNYMI W KRAJU I ZA GRANICĄ, E)DOKUMENTUJĄCEGO DZIALANIA KULTURALNE I ARTYSTYCZNE; 4.AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH POPRZEZ DZIAŁANIA ANIMACYJNE I PARTYCYPACYJNE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ; 5.READAPTACJA SPOŁECZNA ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; 6.PROMOCJA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ŚLĄSKA; 7.TURYSTYCZNA AKTYWIZACJA I ANIMACJA ŚLĄSKA.

Strona internetowa: 
modrofundacja.tumblr.com

Mapa