Fundacja "Siemianowickie Centrum Integracji"

Centrum Integracji Społecznej oddział ul. Klonowa 1C kierownik Halina Kierach e mail. cis.siemianowice@gmail.com

Ulica: 
Myśliwiecka 6
Telefon: 
32 220 15 42
Fax: 
32 220 13 66
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Skład Zarządu: 

Mariola Haśnik - Prezes Zarządu Głównego

Cel i zadania statutowe: 

Celami działania Fundacji są cele społecznie i gospodarczo użyteczne w szczególności takie jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska, a zwłaszcza podejmowanie różnorakich działań na rzecz polepszania bytu i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stwarzanie im warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju osobowego i fizycznego, integracji w środowisku, aktywizacji zawodowej oraz wspieranie ich rodzin.

Strona internetowa: 
www.fsci.pl

Mapa