Klub Wsparcia

Ulica: 
Szkolna 17
Telefon: 
500738409
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
stowarzyszenie zwykłe
Przedstawiciel władz: 
Danuta Ogórek
Cel i zadania statutowe: 

Cele stowarzyszenia:  1. Integracja podopiecznych stowarzyszenia ze środowiskiem lokalnym; 2. Przełamywanie stereotypów na temat osób z problemami psychcznymi; 3. Wyzwalanie inicjatyw i kształtowanie właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych a osobami z zaburzeniami; 4. Przeciwdziałanie izolacji

Godziny urzędowania: 

Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu

Liczba członków: 

12

Mapa