Śląskie Stowarzyszenie Triathlonowe "CHOP ZE ŻELAZA"

Ulica: 
Zgrzebnioka 41/2
Telefon: 
500 114 212
Miasto: 
41-106 Siemianowice Śląskie
Skład Zarządu: 

Prezes Zarządu - Artur Chełminiak,  Zastępcy Przesesa - Małgorzata Ligocka, Jacek Badura

Cel i zadania statutowe: 

Cele stowarzyszenia: 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek, w szczególności dzieci i młodzieży 3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 5. Prowadzenie drużyny triathlonowej

Mapa