Zjazd Hufca ZHP Siemianowice Śląskie

Siemianowicki Hufiec ZHP ma nowe władze. Nie są one jednak całkiem nowe, gdyż Zjazd ponownie wybrał komendę w składzie: komendantka hufca - harcmistrzyni Agnieszka Syma, skarbniczka- podharcmistrzyni Kinga Czakańska, zastępca do spraw programu – przewodnik Mirosław Salisz, zastępca do spraw organizacyjnych – przewodnik Sebastian Jarosz.

Drobne zmiany nastąpiły w Komisji Rewizyjnej Hufca, do której uprawnieni do głosowania wybrali: przewodnika Michała Stanaszka (przewodniczący), przewodniczkę Julię Ochęcką (zastępczyni), przewodniczkę Anetę Kwiecień (sekretarz).

Nad obradami Zjazdu czuwał pełnomocnik Komendy Chorągwi – druh harcmistrz Andrzej Lichota oraz przedstawiciel KRCh - podharcmistrz Tomasz Bujarski.

Ustępująca Komenda podziękowała za pracę wszystkim funkcyjnym, wręczając pamiątkowe dyplomy i upominki.

W czasie Zjazdu uczestnicy dyskutowali też na temat bieżących problemów Hufca. Zostały wypracowane wspólne wnioski i uchwały dotyczące m.in. programu, organizacji oraz kształcenia.

Obrady zakończono zawiązaniem kręgu i odśpiewaniem pieśni „Bratnie słowo sobie dajem”.

Serdecznie gratulujemy wybranym instruktorom i życzymy owocnej współpracy w nowej kadencji.

Grupa: 
Data: 
30/10/2015