Stowarzyszenie Nasze Miasto Siemianowice

Ulica: 
Grunwaldzka 14a/11
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Skład Zarządu: 

Dorota Połedniok - Prezes Zarządu, Damian Wroński - Wiceprezes Zarządu, Małgorzata Wojtanowicz - członek Zarządu, Czesław Sęk - członek Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

Celami Stowarzyszenia są:- wspieranie rozwoju i promocja miasta Siemianowic Śląskich, w ty, w szczególności: *jednostek samorządu terytorialnego, * podmiotów gospodarczych,* przedsięwzięć innowacyjnych, infrastrukturalnych oraz proekologicznych,* kultury, rekreacji i sportu;- inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla Siemianowic Śląskich, w tym wspieranie współpracy z innymi regionami i współnotami lokalnymi,- wspieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży,- wspieranie i aktywizacja osób starszych,-upowszechnianie wiedzy o mieście,- promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i osób przedsiębiorczych przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Siemianowic Śląskich oraz lokalnego rynku pracy.

Mapa