Fundacja Modus Vivendi

Ulica: 
ul. Fojkisa 8A
Telefon: 
668 678 661
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Skład Zarządu: 
FUNDACJA MODUS VIVENDI  jest organizacją rozwijającą i propagującą psychologię i psychoterapię, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną w tym w szczególności Terapię Tomatisa. Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, z dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami.

Działamy na rzecz ochrony i promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia.

Doskonalimy metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w terapii psychologicznej i psychoterapii
•    wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
•    doskonalenie metod stosowanych w counsellingu i coachingu
•    działalność wspierającą edukację – szkolenia z zakresu psychologii, psychoterapii, rozwoju osobistego, coachingu, doradztwa zawodowego i edukacyjno-zawodowego, sztuki, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, z zastosowaniem nowych technologii
•    działalność w zakresie Terapii Tomatisa – zajęcia terapeutyczne i rozwojowe
•    działalność w zakresie zdrowia psychicznego, świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów
 
Fundacja czuwa nad prawidłową realizacją zadań Centrum  Pomocy Rodzinie Modus Vivendi- placówki oferującej pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu innowacyjnych urządzeń oraz konwencjonalnych metod pracy.
 
Fundacja w ramach własnej inicjatywy lub we współpracy z innymi jednostkami realizuje również bezpłatne badania przesiewowe oraz konsultacje psychologiczne.
Ponadto w ramach działania Fundacji realizowane są odpłatne  szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz warsztaty i szkolenia dla rodziców.

Dokumenty:

- Statut Fundacji Modus Vivendi

 

Dane Fundacji
FUNDACJA „MODUS VIVENDI”
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL.FOJKISA 8A
NIP 6431766299 REGON 362663651
KRS 0000578092
Tel.+48 668-678-661

www.centrumpomocyrodzinie.pl
info@centrumpomocyrodzinie.pl

 

Strona internetowa: 
www.centrumpomocyrodzinie.pl

Mapa