Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans

FUNDACJA ,,PIASTUN WYRÓWNYWANIE SZANS”Siedziba:41-800 Zabrzeul. Wolności 293tel/fax: (32) 376-42-00 lub 667-451-637 biuro@fundacjapiastun.plNIP: 648-26-49-563          REGON: 240788686          KRS: 0000292978Oddziały:41-100 Siemianowice Śląskie ul. Oświęcimska 16tel 668-569-099siemianowice@fundacjapiastun.pl

Ulica: 
Oświęcimska 16
Telefon: 
668569099
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacje
Skład Zarządu: 

Może być zdjęciem przedstawiającym odzież wierzchnia i tekst „PIAS PIASTUN WYRÓWNYWANIE SZANS”

Fundacja “Piastun-Wyrównywanie Szans” figuruje w “Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017” znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Fundacja Piastun-Wyrównywanie Szans działa już 13 lat z siedzibą w Zabrzu, oddział w Siemianowicach Śląskich otwarty został 3 lata temu. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, w 2011 uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, co uprawnia nas do zbiórki 1% podatku. Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej. Nasi wolontariusze pracują zawodowo każdy w swoim zawodzie, a po godzinach pracy, codziennie poświęcają swój wolny czas, aby czynić dobro i pomagać osobom potrzebującym, aktualnie pod opieką fundacji znajduje się ponad 80 podopiecznych. Prowadzimy min. Klub Seniora oraz kreatywne zajęcia dla dzieci, organizujemy mnóstwo zbiórek publicznych, koncertów, Roześmiane Podwórka (aktywne spędzenie czasu wolnego przez dzieci na podwórku), zajęcia dla seniorów z obsługi komputera. Zbieramy plastikowe nakrętki, metalowe kapsle, zabawki itp. a zebrane środki przeznaczamy na opłacenie leczenia, rehabilitacji oraz poprawy bytu podopiecznych. Robimy wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin niskouposażonych oraz paczki świąteczne.

ODDZIAŁ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Salka Rehabilitacji Ruchowej fundacji Piastun-Wyrównywanie Szans w Siemianowicach Śląskich została sfinansowana ze środków fundacji oraz dzięki Tesco Polska. Jak już wcześniej pisaliśmy projekt fundacji wygrał w programie granatowym Tesco ,,Decydujesz Pomagamy” dzięki klientom sklepu zajął 1 miejsce i otrzymaliśmy 5 000 zł na wyposażenie salki, remont jak i sprzęt został sfinansowany również ze środków fundacji, a wykonali go w całości wolontariusze na czele z v-ce prezesem Adamem Klacka.

Z tego pomieszczania będą korzystali nasi podopieczni którzy pod okiem fizjoterapeuty, trenera personalnego lub instruktora fitness będą dochodzić do pełni zdrowia, ale również seniorzy oraz dzieci podczas zajęć prowadzonych przez fundację.

Strona internetowa: 
www.fundacjapiastun.pl

Mapa