Wspólnie dla Siemianowic

Ulica: 
Fitznerów 1
Email: 
Miasto: 
Siemianowice
Logo: 
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Prezes
Skład Zarządu: 

Anna Zasada Chorab - Prezes Zarządu

Wojciech Okoń - Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Nowak - Wiceprezes Zarządu

Beata Łuczak - Skarbnik

Krzysztof Kratofil - Sekretarz

Cel i zadania statutowe: 

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROWADZENIE
DZIAŁALNOSCI SPOŁECZNEJ, CHARYTATYWNEJ, KULTURALNEJ, EDUKACYJNEJ, SPORTOWEJ,
PROEKOLOGICZNEJ, PROMUJACEJ ZDROWY TRYB ZYCIA, SAMORZADOWEJ I OBYWATELSKIEJ

Strona internetowa: 
www.facebook.com/wspolniedlasiemianowic

Mapa