FUNDACJA STAJNIA

Ulica: 
Chopina 13-17
Telefon: 
609 031 418
Miasto: 
Siemianowice
Grupa: 
Logo: 
Forma prawna: 
Fundacje
Skład Zarządu: 

 

BIELAK DWORSKA ANNA  MARIA      - PREZES ZARZĄDU

NOSZCZYK MAGDALENA  - CZŁONEK ZARZĄDU

KOBYLEWSKA  ANETA  -     CZŁONEK ZARZĄDU

Cel i zadania statutowe: 
  • Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania relacji międzyludzkich.
  • Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego, fizycznego, społecznego i zawodowego jednostek, rodzin i lokalnych społeczności.
  • Wspieranie, rozwój i promocja kultury oraz sztuki, w tym przede wszystkim rzemiosła artystycznego oraz innych inicjatyw artystycznych.
  • Twórcze i kreatywne rozwijanie kapitału społecznego, proaktywnych postaw obywatelskich, innowacyjności i przedsiębiorczości.Kształtowanie postaw i stylu życia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
Zakres działalności: 

Jesteśmy organizacją pozarządową, wspierającą rewitalizację społeczną Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich. Poprzez rewitalizację rozumiemy przede wszystkim współpracę z ludźmi – lokalną społecznością, biznesem, samorządem lokalnym oraz środowiskiem organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych, programu rewitalizacji i kształtowania przestrzeni miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wierzymy, że poprzez inspirowanie oraz angażowanie lokalnej i regionalnej społeczności w rewitalizację, współtworzymy to miejsce dla siebie i przyszłych pokoleń.

W styczniu 2019 roku Fundacja Stajnia otrzymała międzynarodowy Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie: wolontariatu (organizacja goszcząca). Dzięki temu otrzymaliśmy dostęp do Bazy Europejskiego Korpusu Solidarności, która umożliwia nam publikację ogłoszeń o planowanych przez nas projektach, a potencjalnym wolontariuszom możliwość zapoznania się z naszymi działaniami oraz pomocy w ich organizacji i realizacji.

 

Strona internetowa: 
http://fundacjastajnia.pl/

Mapa