Stowarzyszenia Ogrodowe Michałkowice

Ulica: 
Krupanka 23/11
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Marek Jarominerek
Skład Zarządu: 

Marek Jaromirek - Prezes Zarządu (marekjarominek@wp.pl)Barbara Barwicka - Wiceprezes Zarządu (bozenabarwicka@gmail.com)Ewa Rusan - Członek ZarząduIzabela Trela - Skarnik                    karbnik

Cel i zadania statutowe: 

A) ZASPOKAJANIE WYPOCZYNKOWYCH I REKREACYJNYCH POTRZEB SPOŁECZENSTWA POPRZEZ
UMOZLIWIENIE PROWADZENIA UPRAW OGRODNICZYCH ORAZ POZNAWANIE PIEKNA NASZEGO
KRAJU I REGIONU,
B) POPRAWA WARUNKÓW SOCJALNYCH CZŁONKÓW SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH,
C) POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE ICH
SZANS,
D) INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWEJ RODZINY,WYCHOWYWANIE DZIECI W ZDROWYCH
WARUNKACH ORAZ ZACHOWANIE AKTYWNOSCI I ZDROWIA EMERYTÓW I RENCISTÓW,
E) INTEGRACJA SPOŁECZNA MIESZKANCÓW W TYM OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
F) PRZYWRACANIE SPOŁECZNOSCI I PRZYRODZIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH,
G) OCHRONA SRODOWISKA PRZYRODY,
H) ODDZIAŁYWANIE NA POPRAWE WARUNKÓW EKOLOGICZNYCH W GMINACH,
I) KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO OTOCZENIA CZŁOWIEKA
J) TWORZENIE WARUNKÓW DO UDOSTEPNIANIA TERENÓW ZIELONYCH DLA SPOŁECZNOSCI
LOKALNYCH.

Mapa