Fundacja Graceland

Ulica: 
ul. Watoły 37
Telefon: 
739 901 891
Miasto: 
41-106 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Cel i zadania statutowe: 

Graceland jest miejscem wyjątkowym. Stworzonym z potrzeby dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i emocjami. Otwartym dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Miejscem, w którym można rozwijać pasje i spełniać marzenia, gdzie rodzą się nowe pomysły, a żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi.

Dlaczego Graceland? Inspiracją dla nas były miejsca, osoby, utwory i idee: Elvis Presley i jego posiadłość Graceland w Memphis,Tennessee, jako przykład sukcesu osiągniętego dzięki determinacji i wytrwałości; Paul Simon i jego album Graceland, jako przykład zafascynowania innymi kulturami; Chris Abani i jego powieść GraceLand, dotykająca problemów biedy, bezrobocia, przemocy i korupcji oraz wyzwań związanych z globalizacją; Uniwersytet Graceland w Lamoni, Iowa, promujący nurt sztuk wyzwolonych Liberal Arts, który bazuje na interdyscyplinarnym podejściu do nauczania i życia.

Te wszystkie wartości stoją za pomysłem powołania Fundacji. Graceland jest miejscem, w którym największe znaczenie ma wzajemny szacunek i zrozumienie, niezależnie od wieku, płci, orientacji seksualnej, narodowości i wyznania. Jest miejscem wyrównywania szans i ochrony praw mniejszości. Miejscem wspierania rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Miejscem spotkań, wymiany poglądów i gorących dyskusji. Miejscem wyzwalania ciekawości, wrażliwości i kreatywności. Miejscem integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej.

Naszym celem jest ułatwianie funkcjonowania w świecie bez granic, barier i podziałów,  przy jednoczesnej ochronie społeczności i tożsamości lokalnych i regionalnych. Konfrontacja z fundamentalnymi pytaniami o naturę wiedzy, prawdy, emocji i relacji społecznych, przy jednoczesnym prowadzeniu działań na rzecz zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych i kompetencji przydatnych w życiu. Promowanie samodzielności, inicjatywy i przedsiębiorczości, a przy tym kształtowanie wrażliwości estetycznej i ekspresji twórczej. Zwiększanie uczestnictwa w kulturze przy jednoczesnym wyzwalaniu własnych pasji i talentów. Promocja zachowań prozdrowotnych ale i konkretne działania aktywizujące dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Nasze projekty realizujemy we współpracy ze szkołami, uczelniami przedsiębiorcami, władzami lokalnymi, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi.  Osiąganie celów Fundacji nie byłoby również możliwe bez wsparcia ze strony sponsorów i darczyńców oraz zaangażowania wolontariuszy i przyjaciół ze wszystkich stron świata. Dziękujemy za wszystkie gesty życzliwości, sympatii i zaufania.

 

Strona internetowa: 
www.graceland.org.pl

Mapa