Stowarzyszenie Siemianowice dla Ukrainy

Ulica: 
Łokietka 12
Telefon: 
+48791193422
Miasto: 
Siemianowice
Logo: 
Forma prawna: 
Stowarzyszenie zwyikłe
Skład Zarządu: 

Grzegorz Kaszubowski - Prezes

Lokal ul. Fojkisa

 

Profil Facebook

https://www.facebook.com/Siemianowicedlaukrainy

 

Działają również jako Śląska Wioska Humanitarna

Cel i zadania statutowe: 

Cele Stowarzyszenia:
a) wsparcie uchodźców i ofiar wojny w zakresie potrzeb humanitarnych, ochrony prawnej, edukacji, aktywizacji zawodowej oraz innych potrzeb,
 

b) integracja społeczności lokalnejm, w tym przedsiębiorców ze społecznością uchodźców i ofiar wojny,
 

c) prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz uchodźców i ofiar wojny,

d) udzielanie pomocy edukacyjnej i zdrowotnej uchodźcom i ofiarom wojny,
e) propagowanie idei praw człowieka i wspieranie wolontariatu.

Teren działania stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polska.
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie zbiórek publicznych, zbiórek SMS, sprzedaży cegiełek i innych
akcji charytatywnych oraz przygotowywanie i dostarczanie pomocy humanitarnej, w
szczególności poprzez przyjmowanie i wydawanie żywności, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

b) organizowanie zajęć edukacyjnych i sportowych oraz innych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

c) organizowanie imprez, wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz innych
przedsięwzięć o zbliżonym charakterze,

d) współprację ze środowiskami przedsiębiorców, akademickimi, oświatowymi, kulturalnymi i dziennikarskimi, a także instytucjami oraz osobami realizacującymi cele
zbieżne z celami Stowarzyszenia,

e) działalność wydawnicza.

Strona internetowa: 
www.siemianowicedlaukrainy.pl

Mapa