FUNDACJA SZANSA JEST ZAWSZE

Ulica: 
Kościelna 39
Telefon: 
602 366 110
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacje
Przedstawiciel władz: 
Małgorzata Honorata Młynarczyk
Skład Zarządu: 

MŁYNARCZYK      HONORATA    MAŁGORZATA      

PREZES ZARZĄDU

 

JAGIEŁO         EWA    BARBARA   

CZŁONEK ZARZĄDU

 

PAWLAK MADEJ    MADEJ    MARTYNA    LIDIA   

CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

Numer KRS: 0000926382

Cel i zadania statutowe: 

CELE DZIAŁANIA:1.ORGANIZOWANIE REHABILITACJI ORAZ POMOCY MATERIALNEJ DLA OSÓB ZNIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, OSÓB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ICH OPIEKUNÓW,2.ORGANIZOWANIE POMOCY PRAWNEJ, MATERIALNEJ I WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLAOPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ OSÓB ZAGROŻONYCHNIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,3.ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I GRUP WSPARCIA PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJEOPIEKUNÓW ORAZ SPECJALISTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI ORAZOSOBAMI ZAGROŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,4.ORGANIZOWANIE I PROPAGOWANIE WOLONTARIATU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,OSÓB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ICH RODZIN,5.WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,6.WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE REALIZACJI DZIAŁAŃ WSFERZE ZADAŃ INSTYTUCJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Mapa