Przekaż 1,5 proc. podatku siemianowickim organizacjom

Warto wspierać lokalnie. Ubiegły rok pokazał szczególnie jak ważne są organizacje pozarządowe działające tuż obok nas. Poniżej przedstawiamy siemianowickie organizacje, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego, można przekazać 1,5% podatku przy rocznym rozliczeniu..

 

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
Przeznaczony jest dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Kobiet. Posiada 44 miejsca. Zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę – zgodnie z ich aktualnymi potrzebami. DPS Michałkowice można wspierać wpłacając 1,5% z podatku na:
Stowarzyszenie św. Józefa “JESTEŚMY”
Cel szczegółowy: DPS Michałkowice
KRS: https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000237740
Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju Grot
To organizacja proobronna, której nadrzędnym celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności kraju. Szereg działań realizuje we współpracy i na rzecz społeczności lokalnej. Tworzy jedyny w Polsce południowej ośrodek szkoleniowy przygotowany na potrzeby kształcenia w zakresie proobronności.
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000709238
Fundacja Piastun Wyrównywanie Sznas
Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi działania na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu. Prowadzi świetlicę dla dzieci, zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia dla seniorów. Prowadzi również akcje charytatywne, kiermasze, bazarek z których pozyskane środki przekazywane są indywidualnie potrzebującym wsparcia chorym. Uruchomił i prowadzi “Jadłodzielnię” dzięki, której można podzielić się jedzeniem – żeby ograniczać marnowanie.  www.fundacjapiastun.pl">http://www.fundacjapiastun.pl" rel="noreferrer noopener" target="_blank">www.fundacjapiastun.pl Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000292978

Miejski Klub Sportowy „Siemianowiczanka” 
Piłkarski klub sportowy, promujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia. http://ciaciana.eu" rel="noreferrer noopener" target="_blank">http://ciaciana.eu
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000119986

Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, Koło Siemianowice Śląskie 
Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu społecznemu.
Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000012847
Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM”
Amazonki pomagają kobietom, chorym na raka piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Często ratują życie prowadząc profilaktykę i uświadamianie zagrożeń. www.amazonki.slask.pl">http://www.amazonki.slask.pl" rel="noreferrer noopener" target="_blank">www.amazonki.slask.pl
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000284727

Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „IMPERIUM SŁOŃCA”
Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych często jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej, a dla ich rodzin pomocą w codziennym funkcjonowaniu. https://imperiumslonca.pl" rel="noreferrer noopener" target="_blank">https://imperiumslonca.pl
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000052362
Siemianowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „SZAFRAN”
Prowadzi zajęcia dla osób dorosłych zmagających się z chorobą alkoholową i ich rodzin oraz  świetlicę środowiskową dla dzieci – Szafranki. Całość środków przekazanych z 1,5% przeznaczone jest na jej prowadzenie świetlicy dla dzieci. Stowarzyszenie działania na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych. www.szafran.rzsa.pl">http://www.szafran.rzsa.pl" rel="noreferrer noopener" target="_blank">www.szafran.rzsa.pl
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000167689

Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO”
Prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy i turnieje tańca towarzyskiego. http://sktflamenco.com" rel="noreferrer noopener" target="_blank">http://sktflamenco.com
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000105482
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa NOWY DOM
Promuje ideę tworzenia rodzin zastępczych. Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia nowego domu dla dzieci w potrzebie. www.nowydom.org.pl">http://www.nowydom.org.pl" rel="noreferrer noopener" target="_blank">www.nowydom.org.pl
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000240167

Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „LODOŁAMACZ”
Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich serc, zwracając uwagę na najmłodszych niepełnosprawnych – dzieci. www.lodolamacz.ubf.pl">http://www.lodolamacz.ubf.pl" rel="noreferrer noopener" target="_blank">www.lodolamacz.ubf.pl
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000357375Stowarzyszenie NOWA NADZIEJA
Prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu chorych na stwardnienie rozsiane.
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000585253  

Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM”
Promuje działania społeczne i edukacyjne wśród młodzieży szkolnej, skierowane do dzieci i seniorów. Nagradzane i wyróżniane za działania wolontariatu. www.promeritum.org">http://www.promeritum.org" rel="noreferrer noopener" target="_blank">www.promeritum.org
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000380964

Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Oddział Siemianowice ŚląskieKrzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000189430
Towarzystwo Pomocy im. św. brata Alberta
Koło Siemianowice Śląskie działa na rzecz bezdomnych, m.in. prowadzi noclegownię.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000069581
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Odział Regionalny, Oddział Siemianowice ŚląskieProwadzi klub dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych. Akcje aktywizacji społecznej, warsztaty i spotkania.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000131323
Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”
Promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży.  Działa w Zespole Szkół Sportowych. W trakcie swojej dwudziesto-kilkuletniej działalności z grona jego wychowanków wyrosło wielu medalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek i zawodników kadry narodowej Polski. www.ukswodnik.pl">http://www.ukswodnik.pl" rel="noreferrer noopener" target="_blank">www.ukswodnik.pl
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000227483

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, Koło Siemianowice ŚląskieProwadzi działania na rzecz rodzin wielodzietnych. Koło Siemianowickie organizuje zawody sportowe,imprezy kulturalne, angażuje się w działalność społeczną.Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000279928
Związek Harcerstwa, Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Siemianowice Śląskie
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowicach Śląskich
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000273051

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, OSP Siemianowice ŚląskieDziała na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych.
Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie
KRS https://siemianowice.pl/2023/01/przekaz-15-proc-podatku-siemianowickim-o...">0000116212

Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu “Wspieraj Lokalnie” organizowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Dzięki współpracy powstała aplikacja do rozliczeń podatkowych z uwzględnieniem wyboru Siemianowickich Organizacji Pożytku Publicznego do rozliczenia 1,5%. Dostęp do aplikacji  na stronie www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-siemianowice-slaskie/">https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-siemianowice-slaskie/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">PITAXwww.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-siemianowice-slaskie/">https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-siemianowice-slaskie/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-siemianowice-slaskie/">https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-siemianowice-slaskie/
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Autor: Elżbieta Nieszporek , Pełnomocnik ds. Organizacji PozarządowychUrząd Miasta Siemianowice Śląskiehttps://siemianowice.pl/wp-content/themes/ums/dist/assets/img/global/log..." />

 

Data: 
12/01/2023