Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2023"

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 22. Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2023"!

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2022 r., w kategoriach:
-  Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 -  Ochrona powietrza atmosferycznego,
 -  Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 -  Edukacja ekologiczna,
 -  Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 -  Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 -  Odnawialne źródła energii,
 -  Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 -  Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 -  Zrównoważony transport,
 -  Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

 Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2023" lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) - do 30 czerwca 2023 r.
   
W załączeniu:
    Formularz zgłoszeniowy do Konkursu (doc), załączony dokument
    Zaproszenie do Konkursu. ulotka -załączony dokument
    Regulamin Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/regulamin-ekolaury
    Strona internetowa Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury

 W razie pytań dotyczących zgłoszeń konkursowych prosimy o kontakt

mailowy pie@pie.pl lub telefoniczny: 501 052 979.

 
 

Data: 
29/03/2023