Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy Siemianowickie Organizacje Pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie: "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ". W terminie od 26.09-7.10 br. istnieje możliwość wnoszenia uwag w postaci wniosków, które należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, przesłać za pośrednictwem poczty na adres Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 lub drogą elektroniczną m_grzywocz@um.siemianowice.pl.

Zapraszamy także Siemianowickie Organizacje Pozarządowe na spotkanie dotyczące programu współpracy, które odbędzie się 29.09.2011 roku o godz. 15.00 (czwartek) w Urzędzie Miasta, ul. Jana Pawła II (DUŻA SALA).

-> projekt uchwały

-> protokół z konsultacji