Ochotnicza Straż Pożarna

Ulica: 
Pułaskiego 2
Telefon: 
(32) 766-80-30
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Dokument: 
inne/straz.rtf
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Marcin Piowczyk
Skład Zarządu: 
 • Marcin Piowczyk - Prezes
 • Przemysław Fojcik - Zastępca 
 • Zdzisław Musialika - Zastępca
 • Anna Dolny - Skarbnik
 • Mateusz Oleś - Sekretarz
 • Patrycja Dziedzic - Kronikarz
 • Stanisław Kawalec - Członek
 • Mariusz Chowański - Członek
 • Adam Bochenek - Członek
Cel i zadania statutowe: 

Celem i zadaniami statutowymi Ochotniczej Straży Pożarnej są:

 • ostrzeganie oraz zapobieganie pożarom na terenie miasta
 • pomoc w akcjach ratowniczych na terenie miasta
 • udział w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych i ostrzeganie o nich
 • uczestniczenie i reprezentowanie w organizacjach samorządowych i przedstawicielskich
 • wykonywanie zadań zapisanych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej
Zakres działalności: 

Zgodnie ze statutem Ochotniczej Straży Pożarnej

Doświadczenia i osiągnięcia: 
 • Nasza organizacja istnieje i prowadzi działalność od 136 lat
 • otrzymaliśmy złoty znak związku w 1977r.
Status: 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Godziny urzędowania: 

Czwartek 16.00 - 19.00

Liczba członków: 

30

Strona internetowa: 
www.osp-siemianowice.pl

Mapa