Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 52 Siemianowice

Ulica: 
Pułaskiego 1
Telefon: 
500 736 901
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Dokument: 
inne/wedkarze.rtf
Forma prawna: 
Stowarzyszenie miłośników wędkarstwa, sportu wędkarskiego
Skład Zarządu: 
 • Piotr Sopel - Prezes
 • Romuald Fonfara - Wiceprezes
 • Mateusz Michalski - Sekretarz
 • Anna Tomanek - Skarbnik
Cel i zadania statutowe: 
 • Reprezentacja interesów Związku w kraju i za granicą
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami proekologicznymi
 • Współdziałanie z organizacjami i instytucjami iinstytucjami proekologicznymi powołanymi do donowy przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym
 • Nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej
 • Upowszechnienie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów wędkarskich oraz uczestnicw w zawodach na wszystkich szczeblach
 • Organizacja sportu wędkarskiego, zawodów wędkarskich opartego o zasady obowiązujące w PZW
 • Popularyzacja sportu wędkarskiego i idei wędkarskich wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy ośwaitowo wychowawczej w tym zakresie
 • Edukacja wędkarska i turystyczna
 • Prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską
 • Podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów związku
Zakres działalności: 
 • Koło PZW nr 52 Siemianowice działając w oparciu o zapisy statut PZW działa na terenia miasta Siemianowic Śląskich realizując te zadania na zbiorniku RZĘSA
 • Prowadzi egzaminy oraz szkolenia na kartę wędkarską
 • Organizuje zawody wędkarskie na szczeblu rejonu oraz członkowie uczestniczą w zawodach na szczeblu okręgu, rejonu oraz w zawodach krajowych
 • Prowadzi szkółkę wędkarską dla wszystkich dzieci z terenu miasta zarówno dla tych zrzeszonych jak i niezrzeszonych
 • prowadzi gospodarkę rybacko wędkarską (zarybienie) na zbiordniku Rzęsa
 • Współpracuje z władzamia Miasta w celu zachowania walorów terenów przy zbiorniku
Godziny urzędowania: 

Od stycznia do maja: każdy wtorek w godzinach od 16:30 do 19:00  Od czerwca do grudnia: pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 16.30 do 19.00

Liczba członków: 

427

Strona internetowa: 
www.pzw.org.pl

Mapa