Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego

Ulica: 
Hutnicza 17
Telefon: 
502932569
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Skład Zarządu: 

Przewodnicząca Koła - Ilona KnapiikWiceprzewodnicząca - Monika Sakiel  

Cel i zadania statutowe: 

Związek działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Jest wyrazicielem opinii  emerytów i rencistów wobec organów władzy publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji Trójstronnej.

Zakres działalności: 

Terenowe ogniwa Związku współdziałają z samorządem terytorialnym w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności seniorów, prowadzą bogatą działalność kulturalną i artystyczną,  organizują zajęcia sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne. dostosowane do potrzeb i zainteresowań swoich członków.

Godziny urzędowania: 

Poniedziałki i czwartki od 9.00 do 12.00

Liczba członków: 

400

Strona internetowa: 
www.pzerii.org

Mapa