Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej (organizacja pożytku publicznego)

Ulica: 
Fojkisa 8
Telefon: 
798 754 896
Miasto: 
41-103 Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Renata Pajda
Skład Zarządu: 

Renata Pajda - Przees Zarządu,  Anna Krzymińska, Jan Pres - Zastępcy Prezesa,  Barbara Nowara  - Skarbnik

Cel i zadania statutowe: 

Celem Towarzystwa jest: ochrona i rozwój zdrowia psychicznego, moralnego i duchowego jednostki, rodziny i społeczeństwa w Polsce; drążenie do wszechstronnego i wielopoziomowego rozwoju osobowości przez stworzenie warunków kadrowych, prawnych i socjalnych; umacnianie więzi rodziny oraz wspólnoty pozytywnych stosunków międzyludzkich postaw prospołecznych, drogą wychowania w duchu patriotyzmu, prawdy, suwerenności i szacunku; rozwijanie i upowszechnianie właściwej hierarchii wartości, zasad zdrowia moralnego i wzorców życiowych przez publikacje, szkolenie i środki masowego przekazu dla stworzenia ruchu społecznej służby samopomocy. 

Status: 

Organizacja pożytku publicznego

Godziny urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku: 14.00-18.00

Liczba członków: 

19

Strona internetowa: 
pthp.org.pl

Mapa