Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło przy P.Z.O.Z. (organizacja pożytku publicznego)

Obrazek użytkownika org802
Ulica: 
1-go Maja 9
Telefon: 
607-177-918
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Forma prawna: 
stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Danuta Broncel-Czekaj
Skład Zarządu: 

Przewodnicząca mgr Danuta Broncel-Czekaj Zastępca Przewodniczącej mgr Iwona Czech Sekretarz mgr Ewa Don Skarbnik pielęgniarka dyplomowana Ewa Krauza Członkowie pielęgniarka dyplomowana Anna Maruszczyk mgr Norbert Szolc

Cel i zadania statutowe: 

1.Popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. 2.Kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa. 3.Wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych. 4.Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej. 5.Współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą. 6. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

Zakres działalności: 

Nasze koło koncentruje swe działania na prowadzeniu działalności edukacyjnej i promującej zdrowie dla członków stowarzyszenia oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej, gdyż jesteśmy jej częścią.

Doświadczenia i osiągnięcia: 

Braliśmy udział w konkursie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie dla NGO z zakresu polityki społecznej, a efektem jest możliwość realizacji projektu „To ja decyduję” na prezentację mulimedialną dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Siemianowic Śląskich. Uzysklaiśmy grant na realizację warsztatów dla pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin w projekcie " Z cukrzyca na TY"

Status: 

Organizacja pożytku publicznego NIP:9542348023 REGON 0012671137 KRS 0000065610 PKO BP SA OI/Siemianowice Śl. 05 1020 2368 0000 2602 0142 8986

Liczba członków: 

80

Strona internetowa: 
http://sound-soul.comoj.com/

Mapa