Ruch Autonomii Śląska Koło Terenowe Siemianowice Śląskie

Ulica: 
Kopernika 15
Telefon: 
602 363 873
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Skład Zarządu: 

Przewodniczący Koła - Rafał Hornik,  Wiceprzewodniczący Zarządu - Krzysztof Bula,  Sekretarz Koła  - Piotr Wybraniec,  Skarbnik Koła - Marek Wyrtki

Cel i zadania statutowe: 

Cele Ruchu Autonomii Śląska:a) uzyskanie przez Śląsk autonomii w ramach dojrzałej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej,b) pogłębianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej,c) kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej, d) współuczestniczenie w integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk, bez względu na opcje etniczne,e) podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków,f) upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, g) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, h) utrzymywanie z śląską diasporą kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród niej więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi,i) promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska,j) promowanie różnorodności językowej i mowy śląskiej.

Liczba członków: 

33

Strona internetowa: 
autonomia.pl

Mapa