Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek 'RAZEM'

Ulica: 
Niepodległości 51
Telefon: 
666-034-378
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Telefon 2: 
48 668 636 355
Przedstawiciel władz: 
Prezes
Skład Zarządu: 

    Helena Kasperczyk – prezes
    Zuzanna Laube – wiceprezes
    Stanisława Spałek – skarbnik
    Irena Blacha – sekretarz
 

Cel i zadania statutowe: 

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wsparcia kobietom chorym na raka piersi. Amazonki pomogą Wam odnaleźć się
w nowej rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do normalnego  życia w rodzinie i społeczeństwie oraz przywrócić sprawność psychiczną i fizyczną poprzez:

    psychoterapię zespołową i indywidualną,
    zajęcia rehabilitacyjne w wodzie i na sali,
    spotkania z dietetykiem,
    cykliczne prelekcje medyczne,
    naukę automasażu,
    wspólne wyjazdy,
    oraz spotkania towarzyskie, na których dzielimy się osobistymi doświadczeniami, osiągnięciami i radościami.

Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem” jest organizacją zrzeszającą kobiety po mastektomii. Jest członkiem Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii i członkiem Unii Śląskiej. Powstało ono z dużego zapotrzebowania na kontakty kobiet ze sobą w celu wzajemnego wsparcia i zrozumienia swoich potrzeb. W ciągu trzech lat przez klub przewinęło się ponad 60 kobiet z Siemianowic Śląskich
i najbliższych okolic. Wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia przyczyniło się do tego, że kobiety, które dotychczas nie opuszczały swoich domostw z obawy
o swoje zdrowie obecnie uczestniczą w wielu imprezach organizowanych przez miasto Siemianowice Śl. i biorą czynny udział w szkoleniach, spotkaniach z Amazonkami innych miast i wycieczkach wyjazdowych organizowanych przez Stowarzyszenie. Bardzo istotnym elementem w działaniach Stowarzyszenia na rzecz członkiń jest organizowanie rehabilitacji, która usprawnia funkcjonowanie ręki po stronie operowanej, ale również przywraca ogólną kondycję psychiczną i fizyczną, co umożliwia szybszy i łatwiejszy powrót do normalnego życia.

Co roku w Wiśle odbywa się szkolenie ochotniczek – wolontariuszek, które dzięki swojej fachowej wiedzy zdobytej na tym szkoleniu mogą wspomagać chore kobiety
w szpitalu. Często spotkanie w szpitalu owocuje w późniejszym czasie uczestnictwem chorej w spotkaniach Stowarzyszenia i jednorazowa pomoc zamienia się w regularne skuteczne wsparcie.

Wykłady z lekarzami (ginekologiem, dietetykiem) są organizowane w ramach dni otwartych i mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy Siemianowic Śląskich. W ten sposób chcemy informować społeczeństwo o profilaktyce raka piersi. Programem profilaktycznym chcemy objąć również uczennice szkół średnich naszego miasta.

Nową formą zajęć dla członkiń Stowarzyszenia będą warsztaty tematyczne, które urozmaicą spotkania i tym samym przyciągną większą ilość chorych kobiet. Poza tym tematyka tych zajęć  ściśle związana ze sztuką i komunikacją interpersonalną pozwoli uczestniczkom na zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość.
Działający przy Stowarzyszeniu „Telefon Zaufania” to często pierwszy krok do pomocy kobietom przed lub po zabiegu mastektomii. Odpowiedzialne za tę formę działalności są ochotniczki – wolontariuszki.

Strona internetowa: 
http://www.amazonki.slask.pl/

Mapa