Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i ich Opiekunów i Przyjaciół - Ośrodek Rehabilitacyjny Wichrowe Wzgórze (organizacja pożytku publicznego)

Ulica: 
Wiejska 2
Telefon: 
32 229-83-50
Fax: 
32 229-83-50
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Dokument: 
inne/sm.rtf
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Kadłubiec Zygmunt
Skład Zarządu: 

Zygmunt Kadłubiec                                    Prezes Stowarzyszenia

Joanna Szukała-Pawłowska                     Członek Zarządu

Zenon Rogoziński                                        Członek Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

Kompleksowa pomoc chorym na stwardnienie rozsiane i ich rodzinom w różnych sferach życia,

  • Rehabilitacja społeczna i lecznica chorych na SM
  • Prowadzenie grup wsparcia i poradnictwa indywidualnego
  • Pomoc psychologiczna i lekarza neurologa
  • Prowadzenie różnych form zajęć i terapii zalecanych chorym na SM
  • Poradnictwo i informacje dla chorych i rodzin
  • Prowadzenie własnego ośrodka rehabilitacyjnego "Wichrowe Wzgórze" w Śiemianowicach Śląskich
Zakres działalności: 

Terenem działania organizacji jest województwo śląskie. Codziennie w naszym ośrodku prowadzone są zajęcia i różne formy terapii dla chorych na SM. Zajęcia odbywają się w miesięcznych cyklach turnusowych, w których biorą udział beneficjenci z różnych miast województwa śląskiego. Grupa miesięczna ok. 20 - 25 beneficjentów prowadzone są cotygodniowe spotkania poradniczo - informacyjne dla chorych i ich rodzin. Cztery razy w miesiacu prowadzone są  profesjonalne grupy wsparcia dla chorych i członków rodzin oraz indywidualna pomoc psychologiczna. Organizowane są w różnej formie spotkania i imporezy integracyjne dla wszystkich członków rodzin oraz społeczności lokalnej. Organizujemy również pomoc wolontariuszy dla chorych w domu.

Doświadczenia i osiągnięcia: 

Stowarzydzenie od 13 lat prowadzi własny ośrodek rehabilitacyjny "Wichrowe Wzgórze" dla chorych na stawrdnienie rozsiane z pełnym zapleczem do rehabilitacji i różnych form terapii. Przystosowany do potrzeb osób w różnym stopniu sprawności. ... uzupełnić... Zatrudniamy fachową kadrę specjalistów do prowadzenia rehabilitacji społecznej i czeczniczej, oraz różnych form terapii. W roku 1998 i 2000 Andrzej Bogdanowicz - Prezes i członkowie stowarzyszenia byli gośćmi programu: "Zwyczajni, niezwyczajni". W roku 2009 Andrzej Pogdanowicz - Prezes stowarzyszenia uhonorowany został statuetką "Superlodołamacza" w województwie śląskim w konkursie "Lodołamacze". Stowarzyszenie cały czas rozwija i poszerza zakres świadczonych usług na rzecz naszych beneficjentów.

Status: 

KRS nr 0000025638

Status OPP od 28.02.2005 roku

Godziny urzędowania: 

Poniedziałek - piątek w godzinach 11:00 do  17:00

Liczba członków: 

około 800

Strona internetowa: 
http://www.sm-sos.pl/osrodek-wichrowe-wzgorze.html

Mapa