Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych 'Kangurek'

Ulica: 
Budryka 2
Telefon: 
788 41 10 803
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Logo: 
Przedstawiciel władz: 
Joanna Lewandowska - przewodnicząca
Skład Zarządu: 

Joanna Lewandowska - prezes

Edmund Lewandowski  - sekretarz

Barbara Nowara  - skarbnik

 

joanna.lew@poczta.onet.pl

Cel i zadania statutowe: 

Stowarzyszenie prowadzi działalność zgodnie z celami i zadaniami statutowymi:
min.:
- aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży,
- współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia ogólnego i zawodowego,
- tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie doradztwa zawodowego, możliwości
pozyskiwania środków z UE, poradnictwa psychologiczno - socjologicznego.

Godziny urzędowania: 

pon. 12.00 - 14.00wt. 12.00-15.00czw. 13.00-16.00

Liczba członków: 

17

Strona internetowa: 
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ludzi-Aktywnych-Kangurek-461072250706631

Mapa