Stowarzyszenie Rewitalizacji Rzeki Brynicy

Ulica: 
Oświęcimska 1
Telefon: 
501 40 18 31
Miasto: 
41-103 Siemianowice Śląskie
Skład Zarządu: 

Prezes - Włodzimierz Kulisz,  Wiceprezes - Zenon Przywara,  Sekretarz - Aneta Siemieniec,  Skarbnik - Tadeusz Wingert

Cel i zadania statutowe: 

GŁÓWNYM CELEM STOWARZYSZENIE JEST PRZYWRÓCENIE PEŁNEJ CZYSTOŚCI RZEKI BRYNICY, CO POZWOLI UDOSTĘPNIĆ TERENY NADBRZEŻNE MIESZKAŃCOM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. CELE SZCZEGÓŁOWE STOWARZYSZENIA REWITALIZACJI RZEKI BRYNICY: 1.PODNIESIENIE JAKOŚCI WÓD RZEKI, 2.ROZWÓJ EKOSYSTEMU NADBRZEŻNEGO, 3.ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW NADBRZEŻNYCH, 4.MINIMALIZACJA NEGATYWNYCH WPŁYWÓW SZKÓD GÓRNICZYCH, 5.PRZEKSZTAŁCENIE OBSZARÓW NIEWYKORZYSTANYCH, PORZUCONYCH DO SPEŁNIENIA FUNKCJI POZWALAJĄCYCH REALIZOWAĆ POTRZEBY SPOŁECZNE, GOSPODARCZE I EKOLOGICZNE, 6.TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TURYSTYKI I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ: POLEPSZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY, A TAKŻE PROMOWANIE TERENÓW NADRZECZNYCH, 7.PROWADZENIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZEKSZTAŁCENIE OBU BRZEGÓW RZEKI, 8.POZYSKANIE INWESTORÓW CHCĄCYCH ULOKOWAĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ROZWOJOWI FUNKCJI REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, 9.ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI GMIN,. PRZE KTÓRE PRZEPŁYWA RZEKA.

Liczba członków: 

37

Mapa