Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne "PRZYSTAŃ"

Ulica: 
Lipowa 6
Telefon: 
32-766-95-25
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Dokument: 
inne/przystan.rtf
Logo: 
Forma prawna: 
stowarzyszenie charytatywne
Przedstawiciel władz: 
Zofia Kozioł
Skład Zarządu: 

Zofia Kozioł - Prezes Zarządu      Maria Dyla - Wiceprezes Zarządu      Urszula Nowaczyk - Członek Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy najuboższym, becdomynm, bezropbotnym i zagrożonym zwolnieniem z pracy, rodzinom wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci, chorym, niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym, dzieciom specjalnej troski oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

Zakres działalności: 

Miasto - Siemianowice Śl.

Doświadczenia i osiągnięcia: 

Przez cały rok wydajemy posiłki gorące (średnio 1 400 miesięcznie), pieczywo, nabiał, odzież nową i używaną, środki czystości i higieny osobistej. Przygotowujemy również posiłki dla podopiecznych MOPS.

Godziny urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.   

Liczba członków: 

20

Mapa