Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska

Ulica: 
Wróblewskiego 10
Telefon: 
600 708 074
Miasto: 
41-106 Siemianowice Śląskie
Dokument: 
inne/zhp1.rtf
Przedstawiciel władz: 
Komendantka Hufca hm. Agnieszka Syma
Skład Zarządu: 

Agnieszka Syma - Komendant Hufca,  Sebastian Jarosz, Mirosław Salisz - Zasępcy Komendanta Hufca,  Kinga Czakańska - Skarbnik Hufca

Cel i zadania statutowe: 

Cele statutowe ZHP to:

  • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka,
  • kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego,
  • upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń,
  • umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami,
  • propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

 

Status: 

Organizacja pożytku publicznego

Godziny urzędowania: 

Każda środa od 17.00 do 19.00

Liczba członków: 

309

Strona internetowa: 
www.siemianowice.zhp.pl

Mapa