Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Michałkowice” (MUKS)

Ulica: 
Mikołaja 3
Telefon: 
602-491-612
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Wiesław Marcinkowski
Skład Zarządu: 
  • Wiesław Marcinkowski - Prezes
  • Rafał Bednarczyk - Wiceprezes
  • Marek Pyka - Sekretarz
Cel i zadania statutowe: 

Podstawowymi celami i zadaniami statutowymi organizacji są:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów;
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej;
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych;
  • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół;
  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
  • Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Zakres działalności: 

Nie prowadzące działalności gospodarczej.

Doświadczenia i osiągnięcia: 

Klub organizuje wspólnie ze Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach Mistrzostwa Śląska w kategoriach: młodzik, młodziczka, kadet, kadetka, junior, juniorka, III liga męska, minisiatkówka: dwójki, trójki, czwórki. Razem z MOSiR "PSZCZELNIK" i UM Siemianowice Śl. turnieje siatkówki halowej i plażowej.Największe osiągnięcia: IV miejsce młodzików, VI miejsce juniorów, VI miejsce dwójek (minisiatkówka) w Mistrzostwach Śląska, III miejsce w siatkówce plażowej młodzików, VI miejsce w siatkówce plażowej kadetów.

Status: 

Nie dotyczy

Godziny urzędowania: 

8.00 - 18.00

Liczba członków: 

85

Strona internetowa: 
www.muks-michalkowice.pl

Mapa