Uczniowski Klub Sportowy 'WODNIK' (organizacja pożytku publicznego)

Ulica: 
Mikołaja 3
Telefon: 
32 220 08 00
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Aleksandra Jaroń
Skład Zarządu: 

Skład Zarządu:Prezes Aleksandra Jaroń,Sekretarz Dorota Zając,Członkowie Leszek Małyszek, Grzegorz Zwojek, Adam Sitkiewicz, Janusz Komenda, Adam Chyliński 

Cel i zadania statutowe: 

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia i zainteresowań sportowych.3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.2. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.3. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.4. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.  

Zakres działalności: 

nie prowadzące działalności gospodarczej 

Doświadczenia i osiągnięcia: 

Klub działający na arenie polskiej i wojewódzkiej od połowy lat 90-tych z licznymi sukcesami ( medaliści Mistrzostw Polski, Reprezentanci Polski oraz wielokrotni Mistrzowie okręgu Śląskiego) 

Status: 

aktywnie działający 

Godziny urzędowania: 

7.00 – 15.00 

Liczba członków: 

198 

Strona internetowa: 
www.ukswodnik.pl

Mapa