Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.
Aktualności
pełnomocnika prezydenta miasta
Został uruchomiony ogólnopolski Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COBID-19. 

Od 12 maja można składać wnioski o dotację z Programu. Zapewnia on pomoc finansową dla organizacji, które wymagają wsparcia na skutek epidemii. Otrzymaną dotację można przeznaczyć m.in. na:
- Działania podtrzymujące funkcjonowanie organizacji,
- Dofinansowanie kosztów siedziby i lokalu,
- Działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią.
- Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej na stronie generator.niw.gov.pl
Pytania i wątpliwości dotyczące konkursu można przesyłać na adres covid@niw.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności www.niw.gov.pl/

Aktualności
organizacji pozarządowych
Fundacja Grot zaprasza do wsparcia akcji pod hasłem " Bierzemy sprawy w swoje ręce i szyjemy maseczki dla śląskich służb mundurowych!"  O szczegóły najlepiej pytać bezpośrednio w fundacji -

tel. 694 686 019 lub mail: grotfundacja@gmail.com

 
Można wesprzeć akcję przekazując środki w ramach zbiórki https://zrzutka.pl/y428aa

Szkolenie z zakresu pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna zaprasza na szkolenie z zakresu pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Termin: 27.01.2012 r. w godz. 14.00 - 20.00 Miejsce: Siemianowice Śląskie (Siemianowickie Centrum Kultury), ul. Niepodległości 45 Trener: Mariola Rokita - Surówka - ekspert FIO, POKL Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 32 615-09-78 lub owis@interia.eu.

-> ogłoszenie

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most" zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie "Region Aktywnych Organizacji".

Konkurs, w ramach którego można wygrać wsparcie profesjonalnego coacha. W ramach coachingu organizacje mogą uzyskać między innymi:

- opracowanie diagnozy i strategii rozwoju,

- plan prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz promocji, - poszerzone doradztwo księgowe i prawne,

- pomoc w zakupie specjalistycznych usług (np opłacenie prowadzenia księgowości przez rok)

- użyczenie sprzętu komputerowego lub audiowizualnego.

-> ogłoszenie

Seminarium

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna zaprasza na seminarium Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 23 stycznia 2012 roku o godz. 15.00 w Willi Fitznera przy ul. 27-ego Stycznia 3 w Siemianowicach Śląskich

-> program seminarium

Doradztwo

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST serdecznie zaprasza na dyżury doradcze, na których zainteresowane organizacje będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów. Doradztwo ogólne odbędzie się w dniach: 24 i 31 stycznia w godzinach 12.00 -18.00 w siedzibie Stowarzyszenia Szafran, ul. Al. Młodych 16 w Siemianowicach Śląskich.

-> ogłoszenie

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się 12 stycznia
o godz. 14.30 w Siemianowickim Stowarzyszeniu Abstynentów Szafran Al. Młodych 16, Siemianowice Śląskie. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Społecznych i poprowadzi poradnictwo na temat: "Odpowiedzialność członków zarządu wobec ZUS, Urzędu Skarbowego itd." Zostaną także omówione bieżące sprawy i problemy stowarzyszeń.

Zmiany w prawie dotyczące udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym

W dniu 16 września 2011 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 233, poz. 1381). Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 24, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ww. ustawa m.in. uporządkowuje regulacje prawne dotyczące udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym.

-> ustawa

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy Siemianowickie Organizacje Pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących częściowej zmiany załącznika do uchwały w sprawie: "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ". W terminie od 8.12-14.12 br. istnieje możliwość wnoszenia uwag w postaci wniosków, które należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,ul. Jana Pawła II.

Zaproszenie

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST serdecznie zaprasza na szkolenie pt.:

"Sprawozdawczość w działalności organizacji pozarządowych"

które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011r. w siedzibie Stowarzyszenia "Szafran", przy ul. Al. Młodych 16 w Siemianowicach Śląskich, w godzinach: 10.00 - 16.00.

Dodatkowo zapraszamy także na dyżury poradnicze dla organizacji:

Zaproszenie

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się 1 grudnia o godz. 15.00 w Siemianowickim Stowarzyszeniu Abstynentów "Szafran", Al. Młodych 16, Siemianowice Śląskie. Podczas spotkania zostaną omówione bieżące sprawy stowarzyszeń, informacje dotyczące udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych na rok 2012 oraz inne możliwości wzajemnej współpracy.

Nabór do komisji konkursowych

Informujemy, że rozpoczął się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r z późn. zm., do komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert. Zainteresowane stowarzyszenia prosimy o złożenie do 09.12.2011 w kancelarii Urzędu Miasta, formularza zgłoszeniowego, dostępnego poniżej lub w Referacie Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta.

-> Formularz zgłoszeniowy

Strony

Subskrybuj Siemianowice RSS