Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.
Aktualności
pełnomocnika prezydenta miasta

Centrum OPUS zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w
konkursie grantowym "SPLOT wartości" na konsultacyjne spotkanie on-line.
Podczas spotkania przypomnimy reguły konkursu i pomożemy w przygotowaniu
wniosków wstępnych, odpowiadając na Wasze pytania. Będzie to też okazja do
poznania się organizacji startujących w konkursie i sieciowania działań na
rzecz praw podstawowych i wartości europejskich.

Data:
11 lipca 2023 r. (wtorek), godz. 17.00

Zapisy na spotkanie poprzez formularz:
www.crm.opus.org.pl/splot-wartosci-online

Informacje o konkursie są dostępne na stronie www.opus.org.pl/splot-wartosci
oraz www.granty.siecsplot.pl.

Projekt Splot Wartości jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

 

Logo Centrum OPUS

Aktualności
organizacji pozarządowych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza wszystkich chętnych do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS). To cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmin i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Zgłoszenia do 3 grudnia.

 

Co oferujemy?

  • Nauczanie online – kurs oraz webinaria, 3 szkolenia stacjonarne z zakresu praw człowieka, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców.

  • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.

  • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);

  • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy pod adresem: siecobywatelska.pl/sis

Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia 2023 r.

Szkoła realizowana jest przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.

 

 

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy Siemianowickie Organizacje Pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 621/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia regulaminu targowisk miejskich. Wnioski można składać w terminie od 14.03.2011 r. do 18.03.2011r

projekt uchwały

Zapraszamy na spotkanie integracyjne

Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszeń z Siemianowic Śląskich na spotkanie integracyjne organizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się 8 marca 2011 roku w godzinach 16.00-19.30 w Siemianowickim Centrum Kultury,
ul. Niepodległości 45.

Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich zaprasza:

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w imprezie "W naszym mieście i w regionie każdy dziadków kocha szczerze", która odbędzie się 3 marca 2011 o godz. 14.00 w Siemianowickim Centrum Kultury
w programie:
-konkurs dla mieszkańców Siemianowic i regionu w każdej kategorii wiekowej w dziedzinie sztuki amatorskiej: malarskiej, grafiki, poezji, rzeźby, rękodzieła, fotografii, grafiki komputerowej, żywego słowa i dobrego humoru oraz sztuki wokalnej i instrumentalnej o nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta
-forum dyskusyjne na temat "Jak walczyć z depresją"

Zapraszamy na szkolenie

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Siemianowic Śląskich do wzięcia udziału w spotkaniach na temat: "O czym każda organizacja powinna wiedzieć i jakie zmiany wprowadzić w swojej działalności w związku z nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", zorganizowanych w ramach projektu: "Profesjonalizm= skuteczność" w następujących terminach:
16.02.2011 w godzinach 15.00-20.00 w siedzibie Siemianowickiego Klubu Abstynentów "Szafran" (Al. Młodych 16, Siemianowice Śląskie)

Zapraszamy na szkolenie

W dniach 18-19 oraz 25-26 lutego 2011 roku w Biurze Organizacji Pozarządowych w Bytomiu (ul. Rynek 26/5, IV piętro) odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Bytomia i Siemianowic Śląskich pt.: "Zarządzanie zasobami ludzkimi". Szkolenie to organizowane jest w ramach projektu: "Profesjonalizm= skuteczność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1) Organizacja pozarządowa- rozwój, pozyskiwanie członków i wolontariuszy

Informujemy

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2011 r wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Oznacza to, że oferty, umowy oraz sprawozdania dotyczące konkursów ogłoszonych po 18.01.2011 mają nowe wzory, dostępne pod linkiem konkursy.

Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie,
które odbędzie się 1 lutego 2011 roku o godz. 15.00 w Stowarzyszeniu Siemianowicki Klub Abstynentów "Szafran", al. Młodych 16, Siemianowice Śląskie.
Na spotkaniu zostanie przekazana informacja dotycząca zmian prawnych oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez stowarzyszenia.

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie

Spotkania dotyczące zasad konkursów oraz prawidłowego wypełniania wniosków o dotację

Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki zaprasza:

przedstawicieli siemianowickich organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone omówieniu zasad konkursu oraz prawidłowemu wypełnianiu wniosków o dotację. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 13.12.2010 roku, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta, ul. Jana Pawła II (DUŻA SALA POSIEDZEŃ).

Referat Kultury zaprasza:

Strony

Subskrybuj Siemianowice RSS