Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.

Prawo, programy wsółpracy

Podstawowe akty prawne regulujące działanie organizacji pozarządowych:

  • Prawo o stowarzyszeniach

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19890200104&type=3

 

  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030960873&type=3

 

  • Ustawa  o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.),

 

Dodatkowe akty prawne:

  • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm

 

Program Współpracy z organizacjami na rok 2024

Uchwałą nr  763/2023  dot. przyjęcia "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

https://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2023/8657/akt.pdf

 

Program Współpracy z ogranizacjami na rok 2023

Uchwałą nr  554/2022  dot. przyjęcia "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/6868/akt.pdf

 

Program Współpracy z organizacjami na rok 2022

Uchwałą nr 411/2021 dot. przyjęcia "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19806213

 

 

Program Współpracy z organizacjami na rok 2021
Uchwałą nr 266/2020 dot. przyjęcia "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19806213

 

Program Współpracy z organizacjami na rok 2020

Uchwałą nr 133/2019 dot. przyjęcia "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/6...

 

Program Współpracy z organizacjami na rok 2019

Uchwała nr 665/2018 – dot. przyjęcia „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie''

https://msiemianowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=605242&zalId=5...

 

Program Współpracy z organizacjami na rok 2018

Uchwała Nr 502/2017 - dot. przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

https://msiemianowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=556225&zalId=5...

 

Program Współpracy z organizacjami na 2017

http://eurzad.um.siemianowice.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=487702&zalI...

 

Program Współpracy z organizacjami na 2016

http://eurzad.um.siemianowice.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=433080&zalI...

częściowa zmiana Programu Współpracy z organizacjami na 2016

http://eurzad.um.siemianowice.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=433080&zalI...

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2015

Program Współpracy z organizacjami na 2015

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2014

 

Program Współpracy z organizacjami na 2014

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2013

 

Program Współpracy z organizacjami na 2013

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z  organizacjami za rok 2012

 

Program Współpracy z organizacjami na 2012